Pular para o conteúdo

[Humor] Harlem Sheik – Jô Soares

Harlem Shake - Jô SoaresO Programa do Jô também fez o Harlem Shake

Veja o vídeo: